Mat & dryck

Mont­par­nas­se 1900

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Paris Under La Belle Époque -

Den­na re­stau­rang på 59 Bou­le­vard Mont­par­nas­se är li­te av en in­sti­tu­tion i Pa­ris. Den öpp­na­des på 1850ta­let, re­stau­re­ra­des 1906 och er­bju­der en at­mo­sfär och me­ny som kling­ar bra med La bel­le épo­que. In­te­ri­ö­ren är mag­ni­fik med si­na för­gyll­da de­ko­ra­tio­ner, trä­in­ra­ma­de speg­lar, glas­tak och trä­ba­lu­stra­der. Njut av La bel­le épo­que-me­nyn för cir­ka 35 eu­ro. Mål­ti­den kom­mer att be­stå av tra­di­tio­nel­la rät­ter, som löksop­pa, brax­en, ost, sal­lad, île flot­tan­te (en ma­rän­gö som fly­ter i ett hav av äggsås), vin och kaf­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.