KÄNN IN KUL­TU­REN

Att lyss­na på, lä­sa och tit­ta på för att få en sann ju­gendupp­le­vel­se i Ri­ga.

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Lyss­na på: Den let­tis­ka na­tio­na­lo­pe­ran

Ri­gas fan­tas­tis­ka ope­ra­hus har en mag­ni­fik or­kes­ter av hög kva­li­tet och er­bju­der bil­jet­ter till för­vå­nans­värt rim­li­ga pri­ser om du vill upp­le­va en spek­ta­ku­lär ope­ra- el­ler ba­let­tupp­sätt­ning.

Läs: Art­hur Ranso­mes Racund­ra’sfirst Cru­i­se

1922 seg­la­de för­fat­ta­ren till Som­mar­läg­ret på Vild­katt­sön ( Swal­lows and Ama­zons) runt Ös­ter­sjön från Lett­land. Det­ta är hans be­rät­tel­se om upp­le­vel­sen, per­fekt för al­la som ska ut på sin egen let­tis­ka odys­sé.

Tit­ta på: Chro­nicles of­me­la­nie

Det här är en ny­a­re film som vän­der sig till histo­ri­e­en­tu­si­as­ter. Den föl­jer en kvin­na som kla­rat de­por­te­ring­en till Si­bi­ri­en. Trots te­mat är det en för­vå­nans­värt upp­lyf­tan­de film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.