RI­GA

VIK­TIGT ATT VE­TA

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Vik­tig in­for­ma­tion

Var? Lett­land är det mit­ters­ta lan­det av de tre bal­tis­ka sta­ter­na på öst­ra si­dan om Ös­ter­sjön. Hu­vud­sta­den Ri­ga lig­ger vid kus­ten. Här finns den liv­li­ga Ri­ga in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats, en fär­je­hamn med bå­tar som går till Stock­holm fle­ra gång­er i vec­kan och en tåg­sta­tion med nat­tåg till Moskva. Re­gi­o­na­la trans­por­ter görs of­tast med buss el­ler bil. Vä­gar­na ut­an­för Ri­ga är in­te de bäs­ta, men Ri­ga har om­fat­tan­de och bil­lig kol­lek­tiv­tra­fik med bus­sar, mi­ni­bus­sar, elekt­ris­ka bus­sar och spår­vag­nar som gör det en­kelt att ta sig runt i sta­den.

När? Den störs­ta fes­ti­va­len på året är mid­som­mar – och den är myc­ket vik­ti­ga­re än ju­len här. Vin­tern är kall men vac­ker. Tids­zon UTC+3:00. Va­lu­ta Eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.