7 Ka­nalkryss­ning:

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Guldålderns Amsterdam -

Att kom­ma nä­ra herr­skaps­hu­sen längs ka­na­ler­na och gli­da un­der byns 1 200 bro­ar om­bord på en båt är otvi­vel­ak­tigt det bäs­ta sät­tet att se det cen­tra­la ka­nal­sy­ste­met på. Man kan välja mel­lan en­tim­mestu­rer, hop­pa-på-hop­pa-av-tu­rer, små bå­tar som kan snirk­la sig in i bort­glöm­da hörn och stäm­nings­ful­la mid­dags­kryss­ning­ar. En tur är kopp­lad till be­sök på Rijksmu­se­um el­ler Rem­brand­t­mu­se­et och pas­se­rar plat­ser­na som in­spi­re­ra­de den be­röm­da må­la­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.