5 Kap Su­ni­on / Po­sei­don­temp­let

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

På Kap Su­ni­on, en klip­pig ud­de på At­ti­kas syd­li­gas­te punkt, bygg­de an­ti­kens gre­ker ett tem­pel till ära för havs­gu­den Po­sei­don. De ski­nan­de mar­mor­pe­lar­na står på en höjd av näs­tan 60 me­ter över ha­vet och öns­kar an­ti­kens athe­na­re väl­kom­na när de kom­mer seg­la­des hem. Plat­sen in­spi­re­ra­de den eng­els­ka po­e­ten lord By­ron på 1800-ta­let som tog med Su­ni­on i sin dikt Don Ju­an, och hans sig­na­tur är en­ligt upp­gift in­ristad på en av mar­mor­pe­lar­na.

För hela fa­mil­jen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.