6 Ly­ka­bet­tos­ber­get

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Gu­din­nan Athe­na ska­pa­de Athens högs­ta berg, Ly­ka­bet­tos, av miss­tag. Hon vil­le öka höj­den på sitt Akro­po­lis­tem­pel och kom till­ba­ka med en stor sten från Pen­te­li­kon­ber­get som hon tänk­te pla­ce­ra på den be­fint­li­ga klip­pan. Men två fåg­lar när­ma­de sig med då­li­ga ny­he­ter och i ra­se­ri släpp­te den för­vir­ra­de gu­din­nan ste­nen i sta­dens cent­rum.

I dag är kalk­stens­ber­get, 300 me­ter över ha­vet med pin­je­träd längs fo­ten, en na­tur­lig plats att ut­fors­ka i Athen. På top­pen lig­ger ett vit­kal­kat ka­pell tilläg­nat Sankt Gö­ran, en fri­lufts­te­a­ter, ett kafé och en re­stau­rang med prakt­full pa­no­ra­maut­sikt.

Gångsti­gar sling­rar sig upp från fle­ra ga­tor i Ko­lona­ki­om­rå­det un­der ber­get. Sär­skilt barn sät­ter stort vär­de på den bran­ta ka­bel­ba­nan upp till top­pen som går från Aristip­pou­ga­tan var­je halv­tim­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.