Mat & dryck

Ori­zon­tes

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Ori­zon­tes re­stau­rang lig­ger på top­pen av Ly­ka­bet­tos­ber­get, en av de högs­ta top­par­na i Athen, och från bal­kong­en är det en prakt­full ut­sikt över den gre­kis­ka hu­vud­sta­den Akro­po­lis. Ori­zon­tes hyl­las li­ka myc­ket för sitt kök som för ut­sik­ten och har en me­ny med Me­del­havs­rät­ter där man ut­nytt­jar sä­song­ens rå­va­ror för att få fram de bäs­ta tra­di­tio­nel­la gre­kis­ka sma­ker­na, såsom fläsk­fi­lé med grön­sa­ker i fe­ta­ost, ho­nung och se­sam. Men du kan li­ka gär­na få da­gens fångst från ha­vet. Mid­dags­me­ny­er från 600 per per­son. Be­sök ori­zon­teslyca­bet­tus.gr för mer in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.