Mat & dryck

Café de Chi­ni­tas

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Upplysningstidens Madrid -

Den­na fla­men­co­re­stau­rang vi­sar kans­ke in­te upp 1700-ta­lets tra­di­tio­ner (fla­men­con kom in­te för­rän på 1800-ta­let), men själ­va re­stau­rang­en lig­ger i en herr­gård från 1700-ta­let. In­vän­digt är den de­ko­re­rad med färg­gla­da sja­lar i an­da­lu­sisk stil och an­pas­sad för att kun­na un­der­hål­la gäs­ter­na med den klas­sis­ka spans­ka dan­sen. Den lig­ger vid Gran Via-om­rå­det i sta­dens cent­rum och er­bju­der en tre­rät­ters mid­dag med fla­men­coshow för om­kring 650 kro­nor. Bord och bil­jet­ter går att be­stäl­las i för­hand on­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.