2 Na­tio­nal­te­a­tern

Europas Historiska Städer - - Stadsguide 1800 - Talets Prag -

Na­tio­nal­te­a­tern i Prag fi­nan­si­e­ra­des med bi­drag från pat­ri­o­ter som vil­le att den tjec­kis­ka kul­tu­ren skul­le blomst­ra ef­ter upp­ro­ret 1848. Där­för är te­a­tern ett ut­märkt ex­em­pel på den väx­an­de na­tio­nel­la stolt­he­ten i mit­ten av 1800-ta­let. Bygg­na­den lig­ger vid flo­den Vlta­vas strand och är byggd i ny­re­näs­sans­stil. Na­tio­nal­te­a­tern var, och är, så myc­ket mer än ba­ra en bygg­nad – det var en plats där den na­tio­nel­la tjec­kis­ka iden­ti­te­ten kun­de stär­kas och de­fi­nie­ras. Den förs­ta pro­duk­tio­nen sat­tes upp här 1881 för att hed­ra prins Ru­dolf som be­sök­te sta­den. Idag kan du till ex­em­pel få upp­le­va Sha­kespe­a­re, ope­ra och ut­val­da tjec­kis­ka pro­duk­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.