5 Lek­saks­mu­se­et

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Lek­saks­mu­se­et i Prag sägs va­ra värl­dens störs­ta lek­saks­­mu­se­um. Det lig­ger pre­cis in­nan­för slotts­mu­rar­na, in­te långt från den kul­ler­stens­be­lag­da idyl­lis­ka ga­tan Gol­den La­ne. De fles­ta lek­sa­ker­na i ut­ställ­ning­en är från 1700–1900-ta­let och de kom­mer från hela värl­den. Här hit­tar du tåg från 1800-ta­let, en sam­ling nal­lar från oli­ka år, Ac­tion Man-fi­gu­rer och en hel vå­ning med Bar­bi­e­doc­kor.

För hela fa­mil­jen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.