Petrin­tor­net 7 och spe­gel­la­by­rin­ten

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Petrin­tor­net är syn­ligt från de fles­ta om­rå­de­na i sta­den. Lik­he­ten med Eif­fel­tor­net är slå­en­de (och tro­li­gen in­te en slump). Pre­cis som In­du­stri­pa­lat­set bygg­des tor­net 1891 i sam­band med ju­bi­le­et. Även om tor­net ba­ra är 64 me­ter högt gör dess lä­ge på top­pen av Petrin­höj­den att det når hög­re än Eif­fel­tor­net (om man ta­lar om me­ter över ha­vet).

De 299 ste­gen till top­pen är in­te så job­bi­ga som de ser ut, men om du har gått upp till ut­sikts­tor­net till fots kan di­na (och di­na barns) ben nog upp­skat­ta his­sen man kan ta till top­pen för en bil­lig peng. Det går ock­så att ta sig upp till tor­net med lin­ba­nan som bygg­des 1890. Lin­ba­nan går di­rekt till top­pen från håll­plat­sen ne­re i sta­den. Up­p­i­från tor­net kan du se Pragborgen, Karls­bron och Stra­hov-sta­di­on. In­ne själ­va i tor­net finns en spe­gel­la­by­rint där hela fa­mil­jen kan roa sig med si­na för­vräng­da spe­gel­bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.