13 Ho­tel An­na

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Det­ta my­si­ga ho­tell lig­ger i stads­de­len Vi­no­h­ra­dy, strax ut­an­för cent­rum. Även om det in­te är så centralt är det verk­li­gen värt den ex­tra pro­me­na­den. Ho­tel­let bygg­des som pri­vat­bo­stad mel­lan 1892 och 1895, och kom­bi­ne­rar en ne­o­klas­sisk fa­sad med ju­gend­stil. Bygg­na­den är be­va­rad i sin ur­sprung­li­ga form i störs­ta möj­li­ga ut­sträck­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.