14 Ho­tel Kings Court

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Ho­tel Kings Court bygg­des på 1800-ta­let. Bygg­na­den upp­för­des i ny­re­näs­sans­stil, men den har ny­li­gen mo­der­ni­se­rats och fått en lyxig fi­nish. Det­ta smör­fär­ga­de, om­sorgs­fullt ut­smyc­ka­de fem­stjär­ni­ga ho­tell lig­ger ba­ra 650 me­ter från cen­tral­sta­tio­nen och har ut­sikt över kom­mun­hu­set. Här finns ock­så en ut­märkt re­stau­rang och ett stort spa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.