ESTNISK KUL­TUR

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Tallinn -

Lyss­na på: Ar­vo Pärt – The Ve­ry Best of

Ar­vo Pärt är en av da­gens mest po­pu­lä­ra kom­po­si­tö­rer och ar­tis­ter. Han föd­des i Est­land 1935 och hans klas­sis­ka mu­sik har loc­kat lyss­na­re i år­tion­den.

Läs: The Bal­tic: A New Histo­ry Of The Re­gi­on And Its Pe­op­le av Alan Palmer

Alan Palmer spå­rar den bal­tis­ka histo­ri­en från vi­kinga­ti­den, ge­nom det by­san­tins­ka ri­ket fram till dess glans­da­gar un­der me­del­ti­den. En fa­sci­ne­ran­de be­rät­tel­se.

Se: Vi­im­ne Re­li­ik­via (The last re­lic), film från 1969

En klas­si­ker in­om estnisk film. Vi­im­ne Re­li­ik­via ut­spe­lar sig un­der bon­de­upp­ro­ret som äg­de rum un­der Liv­lands­pe­ri­o­den. Det är en me­del­ti­da histo­ria om även­tyr och ro­man­tik. Pi­ri­ta klos­ter är myc­ket när­va­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.