Bra att ve­ta

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Bal­tiskt, in­te sla­viskt Även om näs­tan hal­va Ri­gas be­folk­ning pra­tar rys­ka är let­tis­ka det of­fi­ci­el­la språ­ket. Det är in­te ett sla­viskt språk ut­an till­hör den bal­tis­ka språk­grup­pen med li­tau­is­ka och forn­preus­sis­ka. Glöm ”for­na Sov­jet” In­vå­nar­na i lan­det kan bli för­o­läm­pa­de om man sä­ger att Lett­land är ett for­na sov­je­tiskt land. De fles­ta let­ter an­ser att de blev oc­ku­pe­ra­de av Sov­je­tu­ni­o­nen mot sin vil­ja. Ud­da blom­mor Let­ter­na äls­kar att ge varand­ra blom­mor. Om du gör det­sam­ma mås­te du dock se till att det är ett ud­da an­tal blom­mor – jäm­na tal ges till begravningar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.