Bra att ve­ta

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Antikens Athen -

Ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser Spa­ra peng­ar och se de vik­ti­gas­te ut­gräv­nings­plat­ser­na i Athen med en en­da bil­jett för 300 kro­nor. Pa­ke­tet som kan an­vän­das i fem da­gar in­klu­de­rar Akro­po­lis, an­ti­kens agora, Ke­ra­me­i­kosmu­se­et och Olym­pi­eion (temp­let).

Gra­tis in­trä­de Det är gra­tis in­trä­de till de fles­ta of­fent­li­ga mu­se­er­na och ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser­na den förs­ta sön­da­gen i må­na­den från no­vem­ber till mars. And­ra gra­tis­da­gar är 6 mars, 18 april och vis­sa gre­kis­ka helg­da­gar.

Pra­ta eng­els­ka och li­te gre­kis­ka Gre­ker­na pra­tar bra eng­els­ka, sär­skilt den yng­re ge­ne­ra­tio­nen och de som ar­be­tar in­om tu­rism. Gre­ker­na blir än­nu vän­li­ga­re om de hör dig pra­ta gre­kis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.