TA E N TUR MED SPÅR­VAGN

Europas Historiska Städer - - Stadsguide 1800 - Talets Prag -

De knar­ran­de, elekt­ris­ka spår­vag­nar­na som är så ty­pis­ka för Prag ser kans­ke in­te ut som om de till­ver­kats på 1800ta­let. San­ning­en är att de förs­ta spår­vag­nar­na drogs av häs­tar och bör­ja­de gå i sep­tem­ber 1875. Den högs­ta has­tig­he­ten på den ti­den var 8 km/h, och den ur­sprung­li­ga rut­ten trans­por­te­ra­de pas­sa­ge­ra­re mel­lan Karlin­di­strik­tet och Na­tio­nal­te­a­tern (som då var un­der upp­bygg­nad). År 1897 bör­ja­de de förs­ta elekt­ris­ka spår­vag­nar­na gå och än i dag ger dig des­sa spår­vag­nar en käns­la av hur Prags pre­si­dent res­te runt i sta­den i slu­tet av 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.