TILLFÄLLIGA SPELLÄGEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Då och då släp­per Fort­ni­te spe­ci­el­la spellägen. Det­ta kan va­ra lä­gen där det till ex­em­pel ba­ra finns sni­per-vapen. Det kan fin­nas Blitz-spellägen som är kor­ta­re än van­li­ga mat­cher, då cir­keln krym­per myc­ket snab­ba­re. Det kan även va­ra 50 vs 50 squad-mat­cher, där du är med i ett enormt lag istäl­let för ett li­tet.

Du får in­for­ma­tion om nya spellägen via blin­kan­de med­de­lan­det längst ned i det hög­ra hör­net på hu­vud­me­nyn. Ny­hets­sek­tio­nen hål­ler dig ock­så upp­da­te­rad om nya spellägen som finns till­gäng­li­ga.

Bli dock in­te allt för fäst vid des­sa lä­gen. De finns of­tast ba­ra i någ­ra da­gar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.