SQUAD

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Squads är un­ge­fär sam­ma som Duo, med skill­na­den att det är upp till fy­ra spe­la­re istäl­let för en­dast två. Det finns dock fort­fa­ran­de ba­ra 100 spe­la­re i mat­chen.

De bästa la­gen job­bar ihop, åter­uppli­var varand­ra när de dör och de­lar med sig av vapen och am­mu­ni­tion. Om du hit­tar fy­ra kompisar att spe­la med är Squads väl­digt ro­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.