SE­A­SON LE­VEL

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Battle Royale är upp­de­lat i sä­song­er, pre­cis som fot­boll och and­ra spor­ter. Sä­song 3 bör­ja­de till ex­em­pel den 22 feb­ru­a­ri 2018 och på­gick fram till 30 april 2018, och va­ra­de allt­så to­talt 10 vec­kor.

Du ser din Se­a­son Le­vel på hu­vud­skär­men. I vår skärm­dump kan du se att vi är Le­vel 21. Vi be­hö­ver 1 600 XP för att nå näs­ta ni­vå och när vi når den får vi två stjär­nor. På le­vel 25 kom­mer vi få fem stjär­nor.

Du kan sam­la XP på en rad oli­ka sätt. Som du ser från lis­tan över dag­li­ga utmaningar får du XP om du ge­nom­för dem. Du får till ex­em­pel 500 XP om du dö­dar nå­gon med en Sni­per Ri­f­le. Du får bland an­nat XP för att spe­la mat­cher ( ju läng­re du över­le­ver, desto mer XP tjä­nar du), för att dö­da spe­la­re och för din slut­po­si­tion i mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.