TJÄ­NA V-BUCKS

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Det finns sätt att sam­la V-bucks på i spelet. I Battle Royale ger till och med Battle Pass dig möj­lig­het att tjä­na gra­tis V-bucks. Un­der sä­song 3 fick du till ex­em­pel ett pa­ket med 100 V-bucks vid ni­vå 18 med ett gra­tis Battle Pass. Du kom­mer dock be­hö­va spe­la gans­ka länge för att sam­la till­räck­ligt myc­ket V-bucks för att kö­pa nå­got.

Om du be­ta­lar för ett Battle Pass har du fler möj­lig­he­ter att sam­la V-bucks, men då mås­te du såklart be­ta­la för pas­set.

Om du spe­lar Fort­ni­te Save The World finns det många möj­lig­he­ter att sam­la V-bucks på. Du får V-bucks för att ge­nom­fö­ra upp­drag, för att log­ga in var­je dag och för många and­ra sa­ker i spelet. Det går gans­ka snabbt att sam­la ihop till­räck­ligt myc­ket V-bucks för att kö­pa fö­re­mål i Battle Royale och Save The World.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.