V-BUCKS ER­BJU­DAN­DEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Kom Igång -

Det är värt att hål­la ett öga på Store-fli­ken i Battle Royale me­nyn för spe­ci­a­ler­bju­dan­den. Om du är ny kan du till ex­em­pel få ett er­bju­dan­de som det här start­pa­ke­tet. Det er­bju­der 600 V-bucks, en Ro­gue Agent-out­fit och en back bling för cir­ka 40 kro­nor. Det är mind­re än hal­va pri­set för pa­ke­tet med 1 000 V-bucks.

Med tan­ke på att ba­ra en out­fit kan kos­ta över 1 000 V-bucks är det ett väl­digt bra er­bju­dan­de, men tänk på att du kom­mer få en out­fit som för­mod­li­gen många and­ra spe­la­re ock­så an­vän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.