KLIV OMBORD PÅ BUS­SEN!

Var­je Battle Roya­le­match bör­jar med en åk­tur på bus­sen. Här är allt du be­hö­ver ve­ta.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Du har valt ditt spel­lä­ge, sam­lat ihop di­na kompisar för att och tryckt på knap­pen star­ta ett spel. Nu då?

Nu vän­tar en åk­tur på Battle Buss, som är en buss och som fly­ger över kartan av in­om 30 tving­ar dig at­t­hop­pa tips på se­kun­der. Här är någ­ra när du ska hur bus­sen fun­ge­rar, den hop­pa av och hur du gör per­fek­ta land­ning­en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.