GREASY GROVE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

I kar­tans syd­väst­ra hörn, mel­lan Snob­by Sho­res, Shifty Sands och Til­ted To­wers.

Vad finns där?

Greasy Grove är ett bo­stads­om­rå­de med en snabb­mats­re­stau­rang (vi und­rar om in­vå­nar­na här verk­li­gen får i sig till­räck­ligt med nä­ring på da­gar­na).

Det finns till­räck­ligt med bo­stä­der för att fle­ra spe­la­re ska kun­na lan­da här. Den bästa loo­ten finns dock i snabb­mats­re­stau­rang­en, men du kom­mer för­mod­li­gen be­hö­va slåss för att få den. Om du kän­ner dig osä­ker kan du fort­fa­ran­de hitta till­räck­ligt med loot i de öv­ri­ga bygg­na­der­na. Det­ta är en av plat­ser­na där spe­la­re bru­kar bygga över bygg­na­der­na, för att få hög­re ut­sikt­punk­ter att skju­ta spe­la­re från. Se upp om du kom­mer ut från ett hus el­ler en re­stau­rang, så att du in­te vand­rar rakt in i en fäl­la. Kol­la ut ge­nom fönst­ren först om du kan.

Är det ett bra stäl­le?

Med tan­ke på po­pu­la­ri­te­ten av de om­gi­van­de plat­ser­na som Snob­by Sho­res och Til­ted To­wers är Greasy Grove in­te ett jät­te­då­ligt stäl­le att bör­ja. Det finns mas­sor av loot för dem som or­kar le­ta li­te. För­sök att lan­da på ett av husta­ken och hac­ka dig in. Du kom­mer ha en bra chans att hitta kis­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.