SNOB­BY SHO­RES

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Mästra Battle Royale-kartan -

Var lig­ger det?

Plat­sen som lig­ger längst väs­terut på kartan.

Vad finns där?

Någ­ra sto­ra im­po­ne­ran­de hus som för­mod­li­gen ägs av ri­ka män­ni­skor. Det be­ty­der enor­ma vil­lor att ut­fors­ka, in­mu­ra­de träd­går­dar som hål­ler dig sä­ker (typ) och till och med en bas­ket­plan bakom ett av hu­sen, om du hell­re kas­tar li­te boll än skju­ter spe­la­re.

In­vå­nar­na här är ri­ka och det gäl­ler även fö­re­må­len du hit­tar här. Det finns mas­sor av fö­re­mål att sam­la och de är of­ta av högs­ta kva­li­tet, så det är ett bra stäl­le att sam­la ut­rust­ning på in­nan du bör­jar rö­ra dig till­ba­ka mot cir­keln.

Håll ett ut­kik ef­ter det dol­da skydds­rum­met. Det finns i hu­set med ett platt tak, längst sö­derut. Skydds­rum­mets in­gång är gömd bakom en by­rå som du kan kros­sa. Väl in­ne i skyddrum­met finns det upp till tre kis­tor som vän­tar på dig. Var dock upp­märk­sam, för hem­lig­he­ten re­dan är väl­känd och and­ra spe­la­re som ock­så vill läg­ga van­tar­na på god­sa­ker­na är för­mod­li­gen på väg.

Är det ett bra stäl­le?

Japp, det är fullt med vapen och and­ra bra fö­re­mål. Det är ett ut­märkt stäl­le att lan­da på. Ef­tersom plat­sen lig­ger gans­ka av­läg­set mås­te du dock hål­la ett öga på cir­keln, an­nars lö­per du stor risk att fång­as i stor­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.