BUSH

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Bush är en bus­ke full av ljus­grö­na löv, och den räk­nas som ett vapen i det här spelet.

Hur då? Tja, du kan näm­li­gen an­vän­da bus­ken som för­kläd­nad. Om du ut­rus­tar dig själv med det­ta vapen blir du bok­stav­li­gen till en vand­ran­de växt. Om du stan­nar mitt i ett fält och hu­kar dig kom­mer det va­ra näs­tan omöj­ligt att skil­ja dig från en rik­tig bus­ke. Det gör att du kan läg­ga dig i bak­håll och hop­pa fram och knäp­pa and­ra spe­la­re som spring­er för­bi ut­an att se dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.