AMMO

Du har vap­nen ... Nu be­hö­ver du ba­ra am­mu­ni­tio­nen till dem.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Du har ploc­kat upp ett vapen el­ler två och de har för att någ­ra skott i ma­ga­si­nen du ska kom­ma igång. Det länge kom­mer dock in­te drö­ja för­rän du har slut på gör di­na am­mu­ni­tion, nå­got som vapen vär­de­lö­sa.

Du kan in­te ba­ra fyl­la på ditt­va­pen med gam­la ty­per ku­lor. Det krävs sär­skil­da av am­mu­ni­tion till sär­skil­da de oli­ka ty­per av vapen. Här är och ty­per­na av am­mu­ni­tion med: vap­nen de kan an­vän­das

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.