HEALING OCH SHIELDS

Träf­fad? Då mås­te du lä­ka dig på nå­got sätt.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Det spe­lar ing­en roll hur bra du är, hur hur snabbt du spring­er el­ler högt du kan hop­pa, nå­gon gång kom­mer du bli skju­ten. du När det hän­der mås­te lä­ka di­na ska­dor (el­ler i stop­pa dem från at­ts­ke förs­ta hand).

Här kan du lä­sa om fö­re­byg­gan­de av på ska­dor ge­nom at­t­fyl­la hur di­na sköl­dar och se­dan du kan lä­ka di­na sår om nå­got skul­le gå fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.