LÄKNING

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Om din sköld är tom och du för­lo­rar häl­so­po­äng var­je gång nå­gon skju­ter på dig kom­mer du att be­hö­va lä­ka dig själv.

Det finns någ­ra spe­ci­fi­ka lä­ke­fö­re­mål som du kan hitta i kis­tor och run­tom på kartan:

Ban­da­ges: Ett väl­digt van­ligt fynd. Det­ta lä­ker dig med 15 po­äng per an­vänd­ning. Du kan dock in­te an­vän­da dem om du re­dan har 75 häl­so­po­äng el­ler mer.

Med­kit: Des­sa ser ut som en förstahjäl­pen­lå­da, men lä­ker dig myc­ket bätt­re än någ­ra gam­la plås­ter. Det­ta kom­mer att fyl­la på din häl­sa till fullt. Det tar dock tio se­kun­der att an­vän­da den, så det är ing­et du vill gö­ra mitt un­der en va­pen­strid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.