SÅ PLA­CE­RAR DU FÄLLOR

Dö­da Det finns ett lis­tigt sätt att fi­en­der på – läg­ga ut en fäl­la!

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale: Vapen Och Fällor -

Det finns ingen­ting som är så in i ir­ri­te­ran­de som at­t­gå en fäl­la. Sam­ti­digt finns kol­la det ing­et bätt­reän att när på med ett li­tet le­en­de en ove­tan­de spe­la­re död i vand­rar mot sin egen en väl­pla­ce­rad fäl­la ...

Batt­le­roya­le bru­ka­de ha mas­sor av oli­ka fällor, men någ­ra har ta­gits bort ur spelet. i Det kan läg­gas till fler du fram­ti­den, men här får en ge­nom­gång på dem som finns i skri­van­de stund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.