SNO AV AND­RA SPE­LA­RE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Det kans­ke mest ef­fek­ti­va sät­tet för att sam­la re­sur­ser är ock­så det mest bru­ta­la: att skju­ta en an­nan spe­la­re.

Spe­la­re som dö­das släp­per in­te ba­ra si­na vapen, ut­an även alla si­na re­sur­ser. Om den du lyc­kas få in en full­träff på har sam­lat på sig myc­ket re­sur­ser kan du få tag på mas­sor av trä, sten och me­tall ut­an att ens be­hö­va an­vän­da hac­kan.

Det finns två ris­ker med det här sät­tet att sam­la re­sur­ser på. För det förs­ta har du ing­en aning om vad den and­ra spe­la­ren har in­nan du dö­dar dem. De kan ha va­rit li­ka la­ta som du! För det and­ra är det ris­ka­belt. Du drar upp­märk­sam­het till dig själv när du dö­dar and­ra spe­la­re (om du in­te an­vän­der ett Sur­pres­sed vapen) och om du in­te dö­dar dem snabbt,kom­mer de san­no­likt bör­ja skju­ta till­ba­ka.

Även om du lyc­kas dö­da en an­nan spe­la­re är en hög med re­sur­ser som en mag­net för and­ra spe­la­re. Kol­la dig nog­grannt om­kring in­nan du stan­nar upp för att ploc­ka upp alla bra sa­ker, an­nars ris­ke­rar du att bli näs­ta of­fer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.