4. BERGSRAMP

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Bli En Mästare På Att Bygga -

Du har ta­git det lungt, sam­lat så myc­ket vapen som möj­ligt och upp­täc­ker plöts­ligt att kloc­kan tic­kar och du är en mi­nut från att ham­na i stor­men. Det finns ba­ra ett pro­blem – det är ett stort berg i vägen och du har in­te tid att springa runt det. Då är det dags att bygga en bergsramp.

Bergs­ram­per är i prin­cip enor­ma trap­por som du an­ting­en byg­ger i en rak lin­je för att bygga en trapp upp för ber­get el­ler som du byg­ger längs ber­gets si­da. Om du pla­ce­rar trap­por­na smart kan du fort­sät­ta springa i full fart. Det be­ty­der att ber­get in­te är sam­ma hin­der som det ver­ka­de va­ra och du kan und­vi­ka att ham­na mitt i stor­men.

Fa­ran med bergs­ram­per är att du är en en­kel mål­tav­la för spe­la­re som re­dan be­fin­ner sig up­pe på ber­get. I så­da­na fall kan det va­ra bätt­re att bygga en spring­tun­nel (se num­mer 7).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.