STORMCIRKELN

Du mås­te hål­la dig un­dan stor­men. Så här gör du det.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Om du har spe­lat Batt­le­roya­le ti­di­ga­re en vet du at­t­det ba­ra finns and­ra sak du fruk­tar mer än spe­la­re – stor­men.

Det stor­mar oer­hört myc­ket i Fort­ni­te Batt­le­roya­le. Det finns fak­tiskt en i var­je match och du vill hål­la dig bor­ta från den till var­je pris. Du be­hö­ver in­te få pa­nik om du ham­nar i stor­men (mer om som det snart), men du bör re­gel un­vi­ka de mör­ka mol­nen.

Här kan du lä­sa om hur stormcirkeln fun­ge­rar att och vad du kan gö­ra för an­vän­da den till din för­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.