SLU­TET AV MAT­CHEN

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Stormcirkeln kom­mer fort­sät­ta att krym­pa tills det ba­ra är en li­ten punkt kvar på kartan. Det finns ing­et sätt att för­ut­sä­ga var cir­keln kom­mer att krym­pa. Den krym­per på slum­pa­de stäl­len in­u­ti den ak­tu­el­la cir­keln.

I slu­tet vill du verk­li­gen in­te ham­na i stor­men, för då gör den 10 ska­da per se­kund. Det gör att du kla­rar dig i max 10 se­kun­der.

I slu­tet av mat­chen kom­mer du kun­na se stormcirkeln från där du står. Då har du få möj­lig­he­ter att göm­ma dig ... Nu är det dags att slåss tills det ba­ra finns en spe­la­re kvar! Läs mer om det på kom­man­de si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.