SMY­GA EL­LER JAGA

Bör du göm­ma dig och vän­ta på din chans el­ler gå ut hårt från start?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Batt­le­roya­le är in­te som and­ra skjut­spel. Det finns inga (rik­ti­ga) pri­ser för at­t­dö­da flest finns spe­la­re (även om det vi någ­ra be­lö­ning­ar, men Allt kom­mer till det se­na­re). och hand­lar om över­lev­nad ba­ra en spe­la­re kan vin­na. De öv­ri­ga 99 är dö­dens.

Så finns det nå­gon po­äng med att ag­gres­sivt jaga spe­la­re var­je gång du får chan­sen? tid El­ler bor­de du bi­da din och vän­ta på rätt ögon­blick för­för at­t­slå till? Läs om de och nack­de­lar­na med oli­ka tak­ti­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.