TA DIG TILL TOPP TIO I VAR­JE MATCH

Tio of­ta Tips på hur du tar dig till topp i Battle Royale.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Okej, det finns ing­en ga­ran­ti för at­t­du topp kom­mer at­t­ta dig till kan tio i VAR­JE match. Alla gö­ra då­li­ga land­ning­ar då el­ler ham­na i stor­men och då. Det är en del av spe­lets charm – det finns för inga giv­na stra­te­gi­er at­t­vin­na.

Om du föl­jer des­sa tips har du en at­t­ta myc­ket bättre­chans dig till mat­cher­nas slut­fa­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.