3. SPRING IN­TE I EN RAK LIN­JE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Ibland har du ing­et an­nat val än att bör­ja springa för att ta dig in i den tryg­ga cir­keln. Du gör dig dock till en väl­digt en­kel mål­tav­la om du spring­er i en rak lin­je. Byt rikt­ning då och då, även om det ba­ra är li­te – och hop­pa myc­ket! Då kom­mer det att bli svå­ra­re för fi­en­der att träf­fa dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.