7. DRABBAS IN­TE AV PA­NIK

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

De bästa spe­lar­na får in­te pa­nik när de blir skjut­na. Om du in­te blir träf­fad av ett hu­vud­skott av en Sni­per krävs det of­tast mer än en träff in­nan du dör. Stå in­te stil­la på sam­ma stäl­le – bygg skydd, ta re­da på var­i­från skot­ten kom­mer och skjut till­ba­ka. El­ler göm dig. Du kan till ex­em­pel springa runt ett hörn, hop­pa ned för en klipp­kant el­ler duc­ka bakom ett fö­re­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.