5. ÖVERLISTA DI­NA MOT­STÅN­DA­RE

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Battle Royale-taktik -

Det all­män­na rå­det i Battle Royale-spel är att stänga dör­rar bakom dig, så att and­ra spe­la­re in­te kan se att du va­rit där. Det in­ne­bär dock vis­sa ris­ker. Om dör­ren är stängd upp­ma­nar det and­ra spe­la­re att gå in och le­ta ef­ter vapen, kis­tor och am­mu­ni­tion. Det är nå­got som kan le­da till va­pen­stri­der. Om de ser att dör­ren är öp­pen, spe­ci­ellt i ti­di­ga ske­den av mat­chen när alla le­tar ef­ter fö­re­mål, kan de be­stäm­ma sig för att gå vi­da­re till näs­ta hus. Allt hand­lar om taktik. Vad vill du att den and­ra spe­la­ren ska gö­ra? Vand­ra in i din fäl­la el­ler läm­na dig ifred?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.