VIL­KA EN­HE­TER FUN­GE­RAR FORT­NI­TE PÅ?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

I skri­van­de stund fun­ge­rar Fort­ni­te Battle Royale på ip­ho­nes och ipads. Spelet är väl­digt krä­van­de, för det har näs­tan sam­ma 3D-gra­fik som på kon­so­ler. Det be­ty­der att det ba­ra går att spe­la på de se­nas­te (och dy­ras­te) App­le-en­he­ter­na.

Föl­jan­de en­he­ter är kom­pa­tib­la med Fort­ni­te på mo­bil:

ipad: Mi­ni 4, Air 2, 2017/2018, Pro

Om din en­het in­te finns med i lis­tan ovan, stöds den in­te (i skri­van­de stund). Du kans­ke fort­fa­ran­de kan in­stal­le­ra spelet, men det kom­mer näs­tan sä­kert va­ra ospel­bart och kan gö­ra att ap­pen el­ler din en­het kra­schar.

FRÅGOR & SVAR Battle Royale Sva­ren på alla di­na frågor om på smart­te­le­fon och surf­plat­ta!

ip­ho­ne: SE, 6S, 7, 8, X

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.