KAN JAG SPE­LA MOT SPE­LA­RE PÅ KON­SOL EL­LER PC/MAC OM JAG SPE­LAR PÅ MO­BIL?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Som stan­dard, nej. Det är nå­got som är en bra sak. Mo­bil­kon­trol­ler­na är väl­digt väl­de­sig­na­de (se näs­ta si­da), men du har än­då en enorm nack­del om du mö­ter spe­la­re på PC/ kon­sol. Det är till ex­em­pel myc­ket enkla­re att änd­ra rikt­ning­en du är vänd mot med joy­s­tic­ken på en Xbox-kontroller, än vad det är att sve­pa med fing­ret på en ip­ho­ne-skärm.

Om du spe­lar van­li­ga So­lo-, Duo- el­ler Squad-mat­cher kom­mer du ba­ra mö­ta and­ra spe­la­re som spe­lar på mo­bil för att det ska va­ra rätt­vist.

Un­dan­ta­get är om du går med i ett par­ty med vän­ner som spe­lar på and­ra platt­for­mar. I så­da­na fall blir mat­chen mul­tiplatt­form och du kan mat­chas med mot­stån­da­re som spe­lar på Pc/xbox/ Plays­ta­tion och så vi­da­re. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.