KONTROLLER PÅ MO­BIL

Få grepp om pek­skärm­kon­trol­ler­na i Fort­ni­te Battle Royale.

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Om du spe­lat Batt­le­roya­le på kon­sol el­ler PC och pro­var på mo­bil­ver­sio­nen kom­mer du upp­täc­ka at­t­myc­ket Och om du är väl­digt an­norlun­da. på nå­gon in­te har spe­lat Fort­ni­te tar det li­te an­nan platt­form förr tid at­t­vän­ja sig vid kon­trol­ler­na.

Så här be­mäst­rar du kon­trol­ler­na och hit­tar alla funk­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.