ÄND­RA KÄNSLIGHET

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Den and­ra svå­ra sa­ken att be­mäst­ra på mo­bi­ler är att se sig om­kring. Det kan kän­nas lång­samt att sve­pa över skär­men för att kol­la bakom dig. När du hun­nit vän­da för att se var­i­från skot­ten kom­mer är du kans­ke re­dan död ...

Ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka käns­lig­hets­in­ställ­ning­ar. Du kan pro­va att ju­ste­ra käns­lig­he­ten, men även Touch Ads/sco­pe­käns­lig­he­ten ock­så. Pro­va oli­ka inställningar tills det känns rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.