HÅLL DIG TILL NÄR­STRI­DER

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Om du spe­lar på en 40 tum stor TV är det lätt att få syn på spe­la­re och bör­ja skju­ta mot dem på håll. Om du där­e­mot spe­lar på en 6 tum stor mo­bil­skärm är det in­te li­ka lätt att träf­fa den pyt­te­lil­la spe­la­ren.

För­sök be­grän­sa di­na stri­der till när­stri­der, i alla fall i bör­jan. Det är myc­ket enkla­re att dö­da and­ra spe­la­re på nä­ra håll än på av­stånd, ef­tersom di­na tum­mar och fing­rar täc­ker din sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.