DET­TA ÄR SAVE THE WORLD

Osä­ker på vad det­ta and­ra mys­tis­ka Fort­ni­te-lä­get är? Lär dig allt här!

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Save The World -

Har du plöjt hund­ra­tals Batt­le­roya­le-mat­cher? Till Vill du upp­le­va nå­got nytt? ti­den ... ex­em­pel at­tin­te dö he­la bätt­re­att Skul­le det in­te kän­nas le­va li­te istäl­let?

Med Save The World är det möj­ligt, el­ler i alla fall mer möj­ligt än i Battle Royale. I det här lä­get föl­jer du en hand­ling, tar dig an upp­drag, sam­lar alla möj­li­ga ty­per av fö­re­mål och tar för dig mer än Lå­ter at­t­ba­ra dö på slag­fäl­tet. för att det in­tres­sant? Läs vi­da­re ta re­da på vad det­ta­spel­lä­ge hand­lar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.