KOM­MER FORT­NI­TE TILL ANDROIDENHETER?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Det finns pla­ner på att släp­pa en Andro­id­ver­sion av Fort­ni­te. I skri­van­de stund har Epic sagt att de pla­ne­rar att släp­pa en Andro­id­ver­sion ”in­om de när­mas­te må­na­der­na”. Andro­id­ver­sio­nen kom­mer för­mod­li­gen pre­cis som App­le-ver­sio­nen en­dast fun­ge­ra på de se­nas­te en­he­ter­na (tänk typ Sams­ung Ga­laxy S8).

Andro­id-an­vän­da­re kan gå in på www.epicga­mes. com/fort­ni­te/en-us/mo­bi­le/ cre­a­te-ac­count och klic­ka på Get Star­ted för att re­gi­stre­ra sig och vi­sa in­tres­se. Då kom­mer du in­for­me­ras om när spelet släpps till Andro­id.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.