BE­HÖ­VER JAG INTERNET FÖR ATT KUN­NA SPE­LA?

Fortnite - Oberoande and inofficiell guide - - Fortnite På Mobilen -

Ja. Fort­ni­te Battle Royale på mo­bi­le är ock­så ett on­li­ne­spel där du mat­chas mot 99 and­ra rik­ti­ga spe­la­re, så du be­hö­ver en snabb an­slut­ning för att kun­na spe­la. Det finns ing­et off­li­ne­lä­ge.

Ob­ser­ve­ra att det of­tast krävs någ­ra mi­nu­ter för spelet att lad­da ned upp­da­te­ring­ar in­nan du kan bör­ja spe­la. Det kan ta någ­ra mi­nu­ter även om du har fi­ber­snabbt bred­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.