SYD­KO­REA

Svå­rig­hets­grad:

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

Son Heung-min, Störs­ta stjär­nor­na: Ki Sung-yeung. För­bunds­kap­ten: Shin Tae-yong. Fifa-rank­ning: 59. Vm-me­ri­ter: Se­mi­fi­nal 2002. n Det här är in­te sam­ma frus­tan­de Syd­ko­rea som sprang sön­der Por­tu­gal, Ita­li­en och Spa­ni­en i hem­ma-vm 2002. La­get be­står fort­fa­ran­de av tem­postar­ka, snab­ba tvspels­li­ra­re, men kva­li­tén på spe­lar­na är säm­re än på många år.

Det vi­lar helt en­kelt nå­got... men­löst över syd­ko­re­a­ner­na.

De är de­fi­ni­tivt ett av mäs­ter­ska­pets all­ra sva­gas­te lag och re­sul­ta­ten i kva­let och trä­nings­mat­cher­na har in­te fått nå­gon att fruk­ta man­ska­pet som färs­ke för­bunds­kap­te­nen Shin TaeYong för­fo­gar över.

Här är Sverige sto­ra fa­vo­ri­ter.

To­talt: 1 match............... 0 vins­ter, 1 kryss, 0 för­lus­ter I VM:............................................... Har ald­rig mötts

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.