MEX­I­KO

Svå­rig­hets­grad:

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

Störs­ta stjär­nor­na: Ja­vi­er Her­nán­dez, Guil­ler­mo Ochoa, Andrés Gu­ar­da­do och Hir­ving Lo­za­no. För­bunds­kap­ten: Ju­an Car­los Oso­rio. Fifa-rank­ning: 16. Vm-me­ri­ter: Kvarts­fi­nal 1970 & 1986. n Helt över­lägs­na i den nord- och mel­la­na­me­ri­kans­ka kval­grup­pen. Det här är ett lands­lag spräng­fyllt med Vm-ru­tin och ett gäng som hål­lit en jäm­na­re och bra myc­ket hög­re ni­vå än Sverige de sis­ta 10-12 åren. Ba­ra tuffa slut­spels­träd har stop­pat Mex­i­ko från att gå läng­re än åt­ton­dels­fi­nal vid de tre se­nas­te mäs­ter­ska­pen.

De störs­ta mex­i­kans­ka stjär­nor­na bär väl in­te på rik­tigt sam­ma stjärn­glans som vid de ti­di­ga­re världs­mäs­ter­ska­pen, men som sam­man­svet­sat kol­lek­tiv är Mex­i­ko otäc­ka att mö­ta.

Hur han­te­rar Jan­ne An­ders­sons de­fen­sivt di­sci­pli­ne­ra­de men trög­fo­ta­de man­nar att mö­ta ett rör­ligt, rappt och tem­postarkt kol­lek­tiv som dess­utom är väl­or­ga­ni­se­rat?

To­talt: 4 mat­cher................ 2 vins­ter, 1 kryss, 1 för­lust I VM:................................. 1 vinst, 0 kryss, 0 för­lus­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.