SPORT­BLA­DETS PER BOHMAN: SÅ SLU­TAR VM

Ner­vös och osä­ker över ditt Vm-tips? Lugn. Här är fa­cit. Så här slu­tar VM 2018.

Fotbolls VM - - Snabbguide Till Grupp F -

n För många säk­ra kort?

En li­te tam tipp­ning? Näs­tan feg? Ja, kanske det. amen vill man lyc­kas som Vm-tip­pa­re är det in­te lä­ge att chan­sa hejvilt med char­mi­ga un­der­dogs och publik­fri­an­de våg­spel. Vi vet al­la att det kom­mer att bli minst två skräl­lar un­der tur­ne­ring­en – ett Ma­roc­ko, Se­ne­gal ­el­ler Is­land – men jag kos­tar in­te på mig någ­ra chans­ning­ar.

Jag tror att det här blir de sto­ra na­tio­ner­nas mäs­ter­skap. Det är för­stås ris­ka­belt att ut­näm­na Tyskland som seg­ra­re – ing­et lands­lag har vun­nit VM två gång­er på ra­ken se­dan Bra­si­li­ens dubb­la tit­lar 1958 och 1962 – men till sy­ven­de och sist an­ser

jag än­då tys­kar­na är star­kast, men ock­så mest spän­nan­de. Upp­fat­tat? Bra.

Mer­te­sac­ker 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.